tvkoha.tv
Të shkyçurit nga “ngrohja qendrore”, me kërkesë deri te KRRE-ja
Deri tek Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) janë parashtruar 1300 kërkesa nga qytetarët të cilët janë shkyçur nga sistemi i ngrohjes qendrore. Pjesa më e madhe e kërkesave janë shqyrtuar dhe në 99.2 për qind të tyre pozitivisht është vendosur. “Procedura përfundoi më 31 maj. Kemi marrë rreth 1300 kërkesa...