tverrlie.no
Ny informasjonskanal for kjøreforhold på veinettet i vårt hytteområde
Kjøreforholdene på veinettet i vårt hytteområde var i 2016 og 2017 krevende. For å øke informasjonen om føret på veinettet er det nå etablert en egen facebookside som skal gi informasjon ut, og det…