tverrlie.no
Feil på TV-signalet
Julaften forsvant TV-signalene i Tverrlia, og pr 1. juledag arbeides det fremdeles med å løse problemene. Ifølge Cyberhemsen er feilen lokalisert og forskjellige tiltak er utprøvd. Arbeidet fortset…