tverrlie.no
Feil i innstilling fra valgkomitéen
Ved en beklagelig glipp har innkallingen til årsmøtet fått feil dokument vedlagt som innstilling fra valgkomitéen om nytt styre. Her er den korrekte innstillingen.