tverrlie.no
Bebyggelsesplan for Tverrlia 2, Nes kommune
BEBYGGELSESPLAN FOR TVERRLIA 2, NES KOMMUNE PLANBESTEMMELSER 1. INNLEDNING Avgrensing av området er vist på plankartet med plangrense. Innenfor området er arealene regulert til disse formålene: byg…