tverrlie.no
Årsmøtet valgte forhandlingslinjen
Det var stort oppmøte på årsmøtet lørdag 7.9.13.