tvaralund.com
Sommarcafé 2019
Sommarcafé 2019 Nu är det dags för intresserade ungdomar 14 - 17 år (födda 2002-2005) att anmäla sig för sommarjobb på sommarcaféet vid Dammen i Tvärålund. Byaföreningen Tvärålund kommer att erbjuda jobb till totalt 6 par (dvs. totalt 12 ungdomar) och varje par kommer att få ansvara för driften av caféet i en period av 10 dagar.