tvaralund.com
Årets kooperativ 2018 för Tvärålunds Byaförening!
Tvärålunds Byaförening blev tilldelad titel Årets Kooperativ 2018! "Med stort och brett förankrat engagemang har föreningen arbetat med att förbättra livsvillkoren för innevånarna i Tvärålundsbygden." Hipp-hipp-hurra!