tuyensinhdongdo.edu.vn
Mô đun 7: Chuyên đề lý thuyết bổ sung - Tuyển sinh Đông Đô
Chuyên đề lý thuyết bổ sung là mô đun thứ bảy trong chương trình Trung cấp Nấu ăn Chất lượng cao. Chuyên đề bao gồm tất cả các môn học lý thuyết cần có để đủ điều kiện nhận bằng Trung cấp Nấu ăn hệ Chính quy cho sinh viên. Nội dung Chuyên đề Lý …