tuyensinhdongdo.edu.vn
Mô đun 2: Thực hành chế biến món Việt (Đầu bếp Việt) - Tuyển sinh Đông Đô
Sinh viên học mô đun Thực hành chế biến món Việt sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp 3 tháng