tuyensinh.ut.edu.vn
KHOA MÁY TÀU THỦY - ĐH GTVT TPHCM - TUYEN SINH
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư có thể trở thành các sĩ quan máy tàu thủy theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), làm cán bộ nghiên cứu