tuyensinh.ut.edu.vn
KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - ĐH GTVT TPHCM
Bên cạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông cũng là một lĩnh vực khoa quan tâm