tusachnentangdoidoi.com
[Video] Nhật ký Hành trình từ Trái tim ngày 30/6
Trong ngày 30.6, “Hành trình từ Trái tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại –Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” đã chính thức khởi hành đi xuyên Việt. Điểm dừng chân đầu tiên để trao tặng sách quý là TP. Phan Thiết. Những chiếc xe đặc biệt chuyên chở tri…