tusachnentangdoidoi.com
Nhật ký Hành trình Từ Trái Tim – Hơn 10.000 cuốn sách quý đổi đời đến với thanh niên tại vùng đất nắng gió Bình Thuận
Dưới cái nóng gần 35°C, vượt hơn 200km từ Tp. HCM, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” bằng những chiếc xe đặc biệt chuyên chở tri thức, ánh sáng khát vọng đổi đời thông qua những cuốn sách…