tusachnentangdoidoi.com
Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc: Khát vọng tuổi trẻ trong kỷ nguyên 4.0
Vào ngày 29/12/2017, Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt lần đầu tiên đến với trường Đại học Giao Thông Vận Tải, thu hút sự tham dự của gần 600 bạn sinh viên khoa Vận tải kinh tế trong bầu không khí hồ hởi và tràn đầy…