tusachnentangdoidoi.com
Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc: Khởi nghiệp Công nghệ Dễ hay Khó
Mới đây, Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt đã đến với sinh viên trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Á hậu Quốc tế Thúy Vân – một trong những người đẹp tài năng đang đảm nhiệm vai…