tusachnentangdoidoi.com
Học cách cải thiện hiệu quả làm việc với chiến lược “2 lists” của Warren Buffett
Loại bỏ những điều không quan trọng sẽ là một trong những cách tốt nhất để khiến cuộc sống dễ dàng hơn, tạo nhiều thói quen tốt hơn và khiến bạn cảm thấy tự hào nhiều hơn về những gì đang có. Với khối tài sản lên đến 50 tỷ USD, Warren Buffettt luôn nằm…