tusachnentangdoidoi.com
Hành trình sách đổi đời khơi nguồn sáng tạo cho thế hệ trẻ thủ đô
Trong những ngày hè tháng 5 đầy sôi động, Hành trình sách đổi đời một lần nữa tiếp lửa cho thế hệ trẻ của Thủ đô Hà Nội khi đồng hành trong loạt chương trình tại các trường Đại học trên địa bàn. Hàng ngàn cuốn sách đổi đời đã được trao tặng cùng những…