tusachnentangdoidoi.com
Quy tắc 5 giờ từ những người thành đạt
Bạn làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng không bao giờ thấy được sự cải thiện. Bạn cảm thấy bị bế tắc trong con người hiện tại, không thể tiến về phía trước. Trong lúc đó, bạn bè và đồng nghiệp đang thay đổi và được thăng tiến, bạn tự hỏi: “Điều khác biệt của…