tusachnentangdoidoi.com
Điều làm nên thành công của người Nhật Bản – “1 từ ý thức – 4 ý nghĩa”
Ở Nhật Bản, chính phủ quản lý người dân rất cởi mở, các khu vực văn phòng chính phủ cho đến sân vận động, công viên... đều không có ai giám sát, tất cả mọi nơi đều thể hiện sự tự do, tự giác của con người Nhật Bản. Ý thức cống hiến cho công…