tusachnentangdoidoi.com
Bạn trẻ cần ham muốn vươn lên và không đổ thừa
Thành đạt là một vấn đề riêng của mỗi cá nhân nhưng lại là một vấn đề chung của xã hội, bởi vì thành đạt của mọi người cộng lại có sức mạnh thúc đẩy xã hội tiến bộ. Có người ví cuộc đời như một cuộc chơi chứ đừng nghĩ như một canh bạc.…