tusachnentangdoidoi.com
“Cậu bé xếp dép” được đi học: Ai cũng có thể tạo ra sự thay đổi, chỉ bằng cách gieo mầm 1 việc tốt rất nhỏ thôi
"Như những gợn sóng lăn tăn toả ra khi một hòn sỏi rơi xuống mặt nước, những hành động của từng cá nhân nhỏ lẻ cũng có thể đạt được hiệu ứng lan toả rộng khắp" - Đạt-lai Lạt-ma từng nói như vậy. Bạn có thể hiểu câu nói ấy thế này: Con người chúng…