tusachnentangdoidoi.com
Tại sao bố mẹ Việt cứ bắt con học đủ cầm kỳ thi họa trong khi bản thân cả tuần không sờ đến cuốn sách, nói một câu tiếng Anh?
Bố mẹ Việt liệu có phải đã mắc căn bệnh "hoàn hảo hóa" quá mức khi luôn kỳ vọng con mình giỏi "toàn diện", từ các môn khoa học như Toán, Lý...đến các môn Văn học, Ngoại ngữ, rồi đến nhạc, họa. thể thao...? Điển hình cho sự kỳ vọng "vượt ngưỡng" ấy là những…