tusachnentangdoidoi.com
Warren Buffett: 500 trang sách mỗi tuần giúp bạn thông minh hơn và là phương pháp đầu tư tuyệt vời!
Khi được hỏi về chìa khoá của sự thành công, Warren Buffett đã chỉ vào một chồng sách và nói: "Đọc 500 trang sách này mỗi tuần sẽ giúp bạn thành công. Nó gần giống việc tích luỹ tiền để tiết kiệm và nhận lãi. Mọi người đều có thể làm điều đó, nhưng không…