tusachnentangdoidoi.com
Sách đổi đời bay lên từ vùng đất chín Rồng
“Linh hồn Trống Đồng Trang sử vàng, dòng chảy thời gian Hóa thân từ đau khổ lầm than Người Việt Nam, Lạc Hồng danh tiếng Mãi tự hào con cháu Rồng Tiên” Trên nền nhạc đầy háo khí cha ông của bài “Hồn Thiêng Đất Việt”, những bạn trẻ của CLB võ cổ truyền Bạch…