tusachnentangdoidoi.com
Bản tin Radio Trung Nguyên lần đầu tiên “lên sóng”
Kể từ ngày 14/07/2015, chúng ta có thể cùng theo dõi, cập nhật tin tức các hoạt động của Trung Nguyên thông qua bản tin Radio định kỳ, hàng tháng. “Món ăn” tinh thần mới mẻ này ra mắt nhằm kết nối mọi người gần nhau hơn. Bản tin Radio số 1 tháng 07/2015 sẽ…