tusachnentangdoidoi.com
Tặng sách đổi đời cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM
Vào ngày 19/06/2015, anh Nguyễn Quang Thạch đã đồng hành cũng chương trình tặng sách đổi đời cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM Nguyễn Quang Thạch – cái tên không xa lạ với cộng đồng những người yêu sách tại Việt Nam. Có người gọi anh là “người mù đi ăn mày…