tusachnentangdoidoi.com
Kết quả các đội vào bán kết cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại Hà Nội
Ngày 22/05 tại Không gian cà phê Trung Nguyên số 52 Hai Bà Trưng Hà Nôi đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi hùng biện "Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người" tại khu vực Hà Nội. Trong vòng thi sơ khảo ban tổ chức sẽ chọn ra được những đội xuất…