tusachnentangdoidoi.com
Không gian cà phê và sách của Trung Nguyên tại Ngày Sách Việt Nam 2015
Ngoài việc triển khai tại hệ thống quán Không gian cà phê Trung Nguyên, một số siêu thị trên toàn quốc và đăng ký online qua website www.cungtrungnguyenphungsu.com, hiện nay chương trình "Cùng Trung Nguyên trao tặng sách đổi đời đến người yêu thương" còn được diễn ra trong Ngày sách Việt Nam từ ngày…