tusachnentangdoidoi.com
Hơn 2500 cuốn “sách đổi đời” được trao tặng tại ngày hội giáo dục
Ngày hội 40 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM với chủ đề “Một chặng đường phát triển, đổi mới và hội nhập” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại dinh Thống Nhất. Trung Nguyên đã trao tặng hơn 2500 cuốn “sách đổi đời” cho học sinh - sinh viên tham gia…