turntv.ro
Prietenie virtuală sau comunicare reală
Prietenie virtuală sau comunicare reală Activitatea catehetică sau învățătorească este una dintre cele mai implicante direcţii ale misiunii preotului. În sens etimologic, a catehiza înseamnă a învăța pe altul adevărurile de credință. Dar după cum dascălul nu se rezumă la a-i prezenta învățăcelului învățătura teoretică despre arta scrisului, ci îi poartă mâna până când acesta reușește …