tuoitrebariavungtau.com
Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI tại Liên Đội Trường TH Đặng Văn Dực, huyện Long Điền
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại