tuoitrebariavungtau.com
Trường em xanh - sạch - đẹp - giáo dục kỹ năng sống : vườn cây thuốc nam- Liên đội THCS Lê Lợi - Châu Đức
Đến Trường THCS Lê Lợi của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi bất cứ học sinh nào trong trường về công dụng của từng loại cây thuốc nam mà các em đã trồng, thì hầu hết các em đều thông thạo. Em Nguyễn Nhật Tường Vi, Liên đội trưởng của trường