tuoitrebariavungtau.com
Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Diễn đàn "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" Nói không với bạo lực học đường năm 2019
Nhằm phát huy vài trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác phòng chống bạo lực học đường, đặc biệt là trong đối tượng giáo viên. Thông qua diễn đàn, giúp nâng cao tình