tuoitrebariavungtau.com
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” ở Liên Đội Trường TH Lý Tự Trọng, huyện Long Điền
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội các cấp, Liên Đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” và đã được toàn thể đội viên, nhi đồng trong Liên Đội tích cực hưởng ứng. Bởi