tuoitrebariavungtau.com
Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh BR - VT: tổ chức giải "đua xe mô hình tranh Cup 1:8 Nitro Buggy Vũng Tàu" - năm 2019.
Ngày 12/5/2019, Nhà Văn hoá Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Câu lạc bộ Mô hình VRC - Shop đồ chơi mô hình Vĩ Nguyên HOBBIES tổ chức Giải "đua xe mô hình tranh Cup 1:8 Nitro Buggy Vũng Tàu"