tuoitrebariavungtau.com
Liên Đội Trường THCS Văn Lương, huyện Long Điền tổ chức điểm sân chơi “Em yêu biển đảo Việt Nam”
Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/HĐĐ ký ngày 25/10/2018 của Hội đồng Đội huyện Long Điền về việc tổ chức các hoạt động “Em yêu biển đảo Việt Nam” trong đội viên, học sinh. Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi