tuoitrebariavungtau.com
Liên Đội Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền xây dựng Công trình măng non “Vườn trường em”, năm học 2018-2019.
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Liên Đội Trường THCS Huỳnh Tịnh Của đã phát động xây dựng công trình măng non cấp Liên Đội, năm học 2018 - 2019 với tên gọi “Vườn trường em”. M