tuoitrebariavungtau.com
Lá thư của Lương Thu Phương, lớp 9H, trường THCS Trần Nguyên Hãn, huyện Long Điền có đoạn viết: “Các chú ạ! Cháu biết là lính biển các chú phải xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, có lẽ các chú cũng rất buồn. Nhưng cháu tin lòng yêu nước, yêu Tổ quốc sẽ chiến thắng tất cả. Cháu tin là như vậy….”
Với mục tiêu hướng về biển đảo xa xôi của Tổ quốc, Liên Đội Trường THCS Trần Nguyên Hãn đã phát động học sinh viết thư, vẽ tranh gửi tặng chú bộ đội Trường Sa. Dù những trang thư,