tuoitrebariavungtau.com
Ngày hội "Cùng em đến trường" thành phố Bà Rịa năm 2019
Nhằm xây dựng chương trình mang ý nghĩa xã hội và giáo dục cho các em học sinh về lòng nhân ái, biết quan tâm đến bạn bè đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, biết quý trọng và giữ gìn sách