tumagazin.rs
Mobilna aplikacija Turističke organizacije Vojvodine - TU Magazin
Promocija turističkih destinacija se ne može više zamisliti bez interneta i novih tehnologija koje imaju za cilj da privuku pažnju domaćih i stranih gostiju. Kada gost bira destinaciju koju će posetiti jedan od faktora koji se sve više koriste pri odlučivanju je raspoloživost mobilnih aplikacija. Iz tog razloga Turistička organizacija Vojvodine i cilju boljeg informisanjaRead More