tumagazin.rs
Four Seasons Hoteli: stari čet u novom ruhu i novoj službi - TU Magazin
Four Seasons Hotel je osavremenio svoje poslovanje tako što je uveo inovativni chat tool, sistem razmene poruka koji planiranje i realizaciju putovanja olakšava, smanjuje nivo stresa na minimum, kako gostima, tako i menadžmentu. Ovaj čet se koristi za nesmetano komuniciranje sa osobljem hotela. Gosti mogu poslati poruku sa bilo kog servisa, same aplikacije hotela iliRead More