tumac.org
Türkiye’deki Türk Sanat Müziği Ses Sistemi - Gültekin Oransay
[1957 senesinde Die Musikforschung dergisinde "Das Tonsystem der türkei-türkischen Kunstmusik" başlığıyla Almanca yayımlanan Gültekin Oransay'a ait bu makalenin Türkçe çevirisi M. Uğur Keçecioğlu tarafından yapılmıştır.] Kapsam: I-Notasyona giriş II-Aralıklar III-Ses sistemi 1-Oktavın bölümü 2-Sistemin kapsadığı ses sahası 3-Perdelerin uygulamada kullanım sıklığı 4-Özel görevi olan perdeler