tudut.com
ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า - TUDUT
ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า ภูเก็ต ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปา จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Business Camp for Digital Studio 2015) นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “SIPA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำดิจิทัลคอนเทนต์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ภาคใต้ขึ้น โดยโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ ส่วนสำคัญคือ การอบรมเตรียมความพร้อมให้นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ การประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ และการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมจะมีสิทธิส่งชิ้นงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมอบให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป” นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย …