tudut.com
นับหนึ่งอีกครั้ง - TUDUT
ผมคาดว่าหลายท่านคงได้อ่าน ประวัติส่วนตัว ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งนี้การงานในตำแหน่งล่าสุดของผมคือ Sales & Marketing ในบริษัทไอเดียพิกเซลจำกัด ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 4 ปีกว่าแล้ว ทั้งนี้ การเดินทางมันก็คงต้องมีการเปลี่ยนรถ เปลี่ยนเรือ นั่งเครื่องบินต่าง ๆ เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งทั้งนี้ ผมเองก็ได้ตัดสินใจลงจากรถ เพื่อไปนั่งเครื่องบินอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ผมได้ตัดสินใจ “ลาออก” จากบริษัทไอเดียพิกเซลจำกัด ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทที่ดี ได้มีการบ่มเพาะ สั่งสอนวิชาการทำงานให้กับผมมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมคิดอยู่เสมอว่า เราจะต้องเป็น “พนักงานมืออาชีพ” ให้ได้ แต่แล้วด้วยการที่ตัวงานไม่ท้าทายแล้ว กอรปกับการที่เราเองอยากทำในสิ่งที่เราทำ ยังมีอีกหลายอย่าง ซึ่งถ้าหากต้องทำในระยะเวลาที่รับหน้าที่ ในบริษัท iDeaPixel อยู่นั้น เกรงว่าจะไม่เหมาะ ดังนั้นการที่ผมขอ “ลาออก” จากบริษัทคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งหลายคนสอบถามผมมาว่า หลังจากที่ผม “ลาออก” แล้วผมจะไปทำอะไรต่อ ไปเปิดบริษัทอะไร ทำงานที่ไหน ผมบอกได้ตอนนี้เลยครับว่า ที่ผมลาออกมา เงินที่มีติดตัวอยู่ก็ไม่ได้มากมายอะไร ครั้นจะไปเปิดบริษัทก็คงจะไม่พอที่จะหมุนกิจการ ฉะนั้น คิดว่าน่าจะเป็นการเปิดรับงานแบบ …