tudut.com
วิธีการใช้ gmail หลาย ๆ บัญชีใน web browser ตัวเดียวกัน - TUDUT
เพื่อน ๆ หลาย คนคงมีปัญหาเวลาที่อยากจะ เช็ค gmail หลาย ๆ account ในเวลาเดียวกัน เพราะปกติแล้ว gmail จะมี cookies วางเอาไว้ เมื่อเราไป sign-in บัญชีอื่น ก็จะทำให้ account ที่เรา sign-in ไปแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปเป็น account ใหม่เหมือนกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มี gmail account หลาย ๆ อันครับ เพลานี้สามารถปรับให้สามารถ เช็คอีเมลล์หลาย ๆ บัญชีพร้อม ๆ กันได้เลยครับ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ครับ sign in gmail บัญชีหลักก่อน (หรือบัญชีที่ท่านใช้บ่อย ๆ ) เข้าไปที่ account setting (โดยจะอยู่ในชื่อของเรา บริเวณบนขวา) จากนั้นหาปุ่ม Account Setting แล้วก็เหมือนเดิมครับ …