tudlaproductions.org
Katribu Ko – Bayang Barrios and the Naliyagan Band
Alay ni Bayang Barrios ang kantang ito sa mga katribung Lumad sa Mindanao.