tudlaproductions.org
International Human Rights Day 2017
December 10, 2017 Sagot ng libu-libong mamamayang Pilipino sa nadokumentong human rights violations ng administrasyong Duterte? Panoorin. #InternationalHumanRightsDay