tudlaproductions.org
Iba’t ibang sektor, inilatag ang adyenda para sa administrasyong Duterte
Dumalo ang halos isang libong katao mula sa iba’t ibang sektor at rehiyon sa National People’s Summit upang ihayag ang kanikanilang adyenda isang araw bago ...