tudlaproductions.org
Hamon ng mga Katutubo kay Duterte: Tunay na Pagbabago
Sinalubong ng mga kababayang katutubo o Indigenous Peoples (IP), sa pangunguna ng Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KATRIBU), ang unang araw ng panunungkulan ...